Estás en: Iniciación Información de Accesibilidade

Accesibilidade

Este sitio web adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos a todos os cidadáns en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, para os sitios web das Administracións Publicas.
O sitio web foi creado en base ás pautas de accesibilidade ós contidos proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) organismo creado pola W3C (World Wide Web Consortium), para informar, investigar e fomentar o traballo na accesibilidade web.
A WAI estableceu tres niveis de accesibilidade, "A", dobre "A" e triplo "A" alcanzando cada nivel co cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.
Fixámonos como obxectivo inicial cumprir o nivel "A" de accesibilidade.
Con obxecto de asegurar estes niveis de cumprimento de criterios de accesibilidade, realizouse a comprobación co programa TAW (Test de Accesibilidade Web) das páxinas da web.
Para o cumprimento da accesibilidade intelectual seguiuse o protocolo NI4.

Visual Estilo

No noso empeño por conseguir unha Web o máis accesible posible creamos un estilo visual de alto contraste, para facilitar a lectura da nosa Web. Pode seleccionar o estilo visual co que desexa consultar a nosa Web:

Conquistas

 • Menús de navegación: Eliminouse a mobilidade dos menús, logrando así unha maior accesibilidade. Buscáronse alternativas para aqueles navegadores que non permiten JavaScript..
 • Accesibilidade nos contidos textuais: Todos os persoais onde se recollen os contidos da web accesible foron creadas de novo baixo os criterios de accesibilidade da WAI..
 • Imaxes: Incorporáronse textos alternativos ás imaxes, para que os lectores de pantalla permitan a quen os utilizan interpretar devanditas imaxes. Esta funcionalidade é igualmente útil para aqueles que teñan deshabilitado do seu navegador a visualización de imaxes..
 • Atajos de teclado: Habilitáronse unhas combinacións especiais de teclas a modo de atajos de teclado, para que quen utilicen o teclado como medio de navegación, fágano máis rapidamente..
 • Identificación de idioma: Incorporáronse a todas as páxinas e ás aplicacións e documentos inseridos nestas a identificación do idioma en que están os seus contidos..
 • Eliminación de código Javascript: Eliminouse no posible este tipo de código non recomendable, debido a que moitos usuario e navegadores non o teñen habilitado o cal impide o acceso aos contidos.
 • Cumprimento do protocolo NIN4: Logrouse unha maior accesibilidade intelectual cumprindo en gran medida as pautas do protocolo NIN4.

Atallos de teclado

A continuación descríbense os atallos de teclado definidos con obxecto de facilitar a navegación.

Atallo Acceso
Q Requisitos
R O meu perfil
L Conectar / Desconectar (Login)
B Benvida á entidade
P As Miñas Solicitudes
A Esta información de Accesibilidade
V Aviso Legal
S Si / Confirmar Operación
N No / Cancelar Operación
C Continuar
M Modificar
E Eliminar
T Contacto
F PREGUNTAS FRECUENTES
1 Usar Idioma Español
2 Usar Idioma Catalán
3 Usar Idioma Euskera
4 Usar Idioma Gallego
5 Usar Idioma Ingles
6 Usar Idioma Frances

O uso de atallos de teclado depende do navegador. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas

 • Google Chrome: ALT + atallo
 • Teclas: ALT + atajo, a continuación, ENTER
 • Mozilla Firefox: MAIÚSCULAS + ALT + atallo (Atallos numéricos non funcionan)
 • Ópera: MAIÚSCULAS + ALT + atallo
 • Safari: ALT + atallo
 • Sistema Operativo MacOs: CMD + ALT + atallo