Instrucións de autoavaliación para o rexistro no Imposto de Vehículos Automotores

Descrición do proceso


Xa que este procedemento pode obter o documento a partir do primeiro pago do imposto para realizar a matrícula do vehículo e rexistro-lo nos bancos de datos do Concello e do tráfico provincial.

Quen debe realizar o procedemento?


Este procedemento é posible realizar tanto o propietario tributável do vehículo ou o seu propio representante.

Como pode facer o proceso?


O que se pode facer de dous xeitos:

 • Persoalmente na sede do consello.
 • Por Internet.

Inverter a través de Internet


Para facer o proceso a través de Internet é necesario realizar as seguintes tarefas:

 1. Cubra o formulario na pantalla que aparece presionando Paso no diálogo anterior.
 2. Realizar a confirmación dos datos inseridos.
 3. Imprimir o documento en sentido inverso exhibido.
 4. Con este documento, o pago aos bancos listados no anexo ao documento.

Prazos


A alta vehículo inversa pola necesidade de realizar na compra dun vehículo novo no prazo de 30 días hábiles a partir da data de compra e antes do seu estado de inscrición.

Documentación necesaria


Para finalizar o procedemento aplicarase para a inscrición no tráfico provincial, que presentará a seguinte documentación:

 • Tarxeta de inspección técnica do vehículo.
 • Número de identificación fiscal do propietario do vehículo.
 • Un documento que acredite o pagamento da declaración do imposto de clasificación.

Instrucións para o recheo da autoavaliación


Adquisición de Datos

Debe ter o nome completo e enderezo da persoa física ou xurídica que é para aparecer como titular do vehículo no certificado de matrícula.


Os datos representativos

Se é necesario, o nome e enderezo da persoa que actúa como o anterior completo é concluído.


Datos do vehículo

Reservar os datos que figuran no certificado de características técnicas do vehículo.


Débito Directo

Para vehículo familiar para faturamentos futuros, por favor, cubra a información bancarias sobre este sitio web, así como a relación entre o propietario do vehículo coa referida conta.


Non esqueza facer a autorización para débito directo co seu banco.


Cotas


As taxas anuais para os distintos tipos de vehículos de acordo coa súa capacidade fiscal son:


Poder e Tipo de Vehículo Taxa Anual
AUTOBUS - AUTOBUS HASTA 21 PLAZAS (1 - 20) 166.60
AUTOBUS - AUTOBUS DE 21 HASTA 50 PLAZAS (21 - 49) 237.28
AUTOBUS - AUTOBUS DESDE 50 PLAZAS (50 - 9999) 296.60
CAMION - CAMION HASTA 1000 KG. (1 - 999) 84.56
CAMION - CAMION DE 1000 A 2999 KILOGR (1000 - 2999) 166.60
CAMION - CAMION DE 2999 HASTA 9999 KG. (3000 - 9999) 237.28
CAMION - CAMION DESDE 9999 KG. (10000 - 9999999) 296.60
CICLOMOTOR - CICLOMOTORES (1 - 49.99) 8.84
MOTOCICLETA - MOTO HASTA 125 C.C (50 - 125) 8.84
MOTOCICLETA - MOTO DE 125 HASTA 250 C.C (125.01 - 250) 15.14
MOTOCICLETA - MOTO DE 250 HASTA 500 C.C (250.01 - 500) 30.30
MOTOCICLETA - MOTO DE 500 HASTA 1000 C.C (500.01 - 1000) 60.58
MOTOCICLETA - MOTO DESDE 1000 C.C (1000.01 - 9999) 121.16
REMOLQUE - REMOLQUE DE 750 A MENOS DE 1000 KG (750 - 999) 35.34
REMOLQUE - REMOLQUE DE 1000 HASTA 2999 KG. (1000 - 2999) 55.54
REMOLQUE - REMOLQUE DESDE 2999 KG. (3000 - 999999) 166.60
REMOLQUE - REMOLQUE DE MENOS DE 750 KILOS (1 - 749) 0.00
TRACTOR - TRACTOR HASTA 16 H.P. (1 - 15.99) 35.34
TRACTOR - TRACTOR DE 16 HASTA 25 H.P. (16 - 24.99) 55.54
TRACTOR - TRACTOR DESDE 25 H.P. (25 - 9999) 166.60
TURISMO - TURISMO HASTA 8 H.P. (1 - 7.99) 25.24
TURISMO - TURISMO DE 8 HASTA 11,99 H.P. (8 - 11.99) 68.16
TURISMO - TURISMO DE 12 HASTA 15,99 H.P. (12 - 15.99) 143.88
TURISMO - TURISMO DE 16 HASTA 19,99 H.P. (16 - 19.99) 179.22
TURISMO - TURISMO DESDE 20 H.P. (20 - 9999) 224.00
TURISMO - EXENTO DE PAGO (MINUSVALIA) (0.01 - 0.02) 0.00
TURISMO - EXENTO DE PAGO (ORGANISMO OFICIAL) (0.03 - 0.04) 0.00
TURISMO - EXENTO PAGO MAS DE 25 AÑOS (0.5 - 0.6) 0.00

Regulamentos de aplicación


 • Portaría Municipal Fiscal regulación do Imposto sobre Vehículos Automotores.
 • Texto Consolidado da Lei Reguladora das Finanzas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004.
 • Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria.