ILMO. Ayuntamiento de Aranjuez

Reverso

(No caso de que o debedor ten a súa residencia habitual fóra de España)